شنبه 15 بهمن‌ماه سال 1390
توسط: مهشید

رفت و آمد پسر و دختر به منظور ازدواج

سوال : دربین بعضی از خانواده ها رایج شده که قبل از اجرای صیغه عقد ، داماد ( غیر از رفت و آمدهای متعارف که برای خواستگاری هست ) رفت و آمدهایی با دختر دارد، به طوری که با هم گفت و گو ونشست و برخاست ورفتن به بیرون از منزل را دارند و یا این که دختر و پسر قبل از آن که والدین اطلاع یابند به اصطلاح خودشان با شوهر آینده شان در مورد زندگی آینده ساعت ها باهم گفت وگو دارند . آیا این نوع روابط جایز است یا نه ؟

 

حضرت آیه الله خامنه ای :

معیار در جواز صحبت کردن با  نامحرم مفسده وعدم مفسده است.

 

حضرت آیه الله صافی گلپایگانی :

این ارتباطات با بیگانه جایز نیست .

 

حضرت آیه الله بهجت :

نگاه کردن مرد به صورت زنی که می خواهد با او ازداوج کند جایز است به شرط آن که بداند که مانع شرعی از ازدواج با او نیست و احتمال هم بدهد که زن ازدواج را قبول کند و احتمال هم بدهد که با این نگاه کردن اطلاع تازه ای پیدا  می کند.

 

حضرت آیه الله فاضل لنکرانی :

جایز نیست .

 

حضرت آیه الله تبریزی :

تا وقتی که صیغه عقد اجرا نشده دختر و پسر با هم نامحرم هستند و حکم آن ها ، حکم بقیه افراد نامحرم است.

 

حضرت آیه الله مکارم شیرازی :

به مقداری که برای شناخت یکدیگر لازم است اشکالی ندارد مشروط براین که گفتگوهای معمولی و عادی و به مقدار نیاز باشد .

دفتر نهاد رهبری