چهارشنبه 19 بهمن‌ماه سال 1390
توسط: مهشید

ترتیب کابل شبکه

یادش بخیر  

 


Modem to pc:

قهوه ای، سفید قهوه ای، سبز، سفید آبی، آبی، سفید سبز، نارنجی، سفید نارنجی


pc to pc:

قهوه ای، سفید قهوه ای، آبی، سفید سبز، سبز، سفید آبی، نارنجی، سفید نارنجی

قهوه ای، سفید قهوه ای، نارنجی، سفید سبز، سبز، سفید نارنجی، آبی، سفید آبی