شنبه 15 بهمن‌ماه سال 1390
توسط: مهشید

یکی از مکالمات حضرت موسی و خداوند

یکی از مکالمات حضرت موسی و خداوند

ای پسر عمران!!!هرگاه بنده ای مرا بخواند،آنچنان به سخن او گوش می سپارم که گویی بنده ای جز او ندارم.اما شگفتا که بنده ام همه را چنان می خواند که گویی همه خدای اویند جز من