جمعه 14 بهمن‌ماه سال 1390
توسط: مهشید

گنجشک به خدا گفت :

لانه کوچکی داشتم آرامگاه خستگیم ، سرپناه  بی کسیم ، توفان توآن را ازمن گرفت.مگرکجای دنیای توراگرفته بود؟خدا گفت:ماری در راه لانه ات بود، باد را گفتم لانه ات را واژگونکند آن گاه تو ازکمین مار پرگشودیp

صداقت و مهربانیت را می ستایم صداقت را از کلامت و مهربانیت را از نگاهت

.............................................................

کلاغ و طوطی هر دو زشت و سیاه آفریده شدند. طوطی اعتراض کرد و زیبا شد، کلاغ هم راضی به رضای خدابود. اکنون طوطی در قفس است و کلاغ آزاد